btgunlugu.com
Türkiye’de e-Ticaret’te Yeni Dönem Başlıyor • BT Günlüğü
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayladığı ve AB direktifleri ile Türk hukuku arasındaki uyumun sağlanması amacını taşıyan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun birçok yeniliği de beraberinde getiriyor. İnternet aracılığıyla gerçekleşen ekonomi, diğer bir tabirle internet ekonomisi 2000’li yılların başından bu
Mustafa Hanlı