btgunlugu.com
Rekabet Kurumu, Türk Telekom'un Fiber Optik altyapısı kullanımı hakkındaki soruşturmayı tamamladı • BT Günlüğü
Türk Telekomünikasyon A.Ş.’nin kendisine yapılan tesis paylaşımı başvurularını geciktirmek, zorlaştırmak ve/veya engellemek suretiyle 4054 sayılı Kanun’u ihlal edip etmediğinin tespiti için 04.11.2014 tarihli ve 14-43/790-M sayılı Kurul kararı uyarınca yürütülen soruşturma tamamlandı. Soruşturma, Türk
Mustafa Hanlı