btgunlugu.com
Daikin Mobile ile şirket içi iletişimde farklı bir mobil dönem • BT Günlüğü
Bütün dünyada yaygın olarak kullanılan sosyal ağlara benzer bir model geliştiren Daikin Türkiye, Daikin Mobile adını verdiği uygulama ile şirket çalışanlarını, bayileri, servisleri ve paydaşlarını bir çatı altında toplayarak iletişimi ve verimliliği en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.
Mutlu Çavuş