btgunlugu.com
Çok fonksiyonlu yazıcılar ile KOBİ’lerin verimini artırın • BT Günlüğü
Günümüzde küçük ve orta ölçekli işletmeler verimliliği en üst düzeye çıkaran, maliyetleri düşüren ve günlük iş süreçlerini kolaylaştıran verimli baskı seçeneklerine ihtiyaç duymaktadır. Xerox bu ihtiyaca Xerox B1022 ve Xerox B1025 serisi Çok Fonksiyonlu yazıcılar
Mutlu Çavuş