btgunlugu.com
Büyük verileriniz için buluttan faydalanma rehberi • BT Günlüğü
Günümüzün rekabetçi iş dünyasında veri, başarı yolunda kritik bir değer. Veri, müşterinin tutumuyla ilgili bilgileri şekillendirebiliyor, operasyon kalitesi ve maliyetlerini geliştirmeye yardımcı olabiliyor, yenilikçi ürün özeliklerini destekleyebiliyor. Tüm bunların sonucunda karlılığı da artırabiliyor. Örneğin
Mutlu Çavuş