btgunlugu.com
64. Hükümetin Bilişim Politikaları
160 sayfalık 64. Hükümet Programı ’nda yeni anayasadan, ekonomiye, bilim ve teknolojiden, yaşanabilir şehirlere kadar birçok bölüm bulunuyor.
Mustafa Hanlı