bruin.se
Foton och bilder
De kommer till mig oavbrutet. De fångar min blick, de fastnar i ögat – bilderna. Oftast är jag för otålig för att fånga dem. Men trängs där, i ögonvrån, bakom pannbenet, jämnt. Ibland fö…