bruin.se
I Skades fotspår
Skade var jättedottern i nordisk mytologi som gifte sig med Njord och som blev jakt- och vintergudinna. Fler och fler rön tyder på att det kan ha funnits en fruktbarhetskult kring hennes ges…