bruin.se
#metoospegel
hej pojke, hej man nu går drevet och du jagas och allt ska upp på bordet, ut i ljuset och huvuden rullar och trollen spricker och den sjuka manligheten spikas upp på torgets kors till allmän beskåd…