bruin.se
Helig källa
På väg till oasen, källan, vattenhålet. Den lilla heliga platsen på jorden, den lilla avlägsna gläntan där naturväsen viskar tröstande ord om varandets bestående förgänglighet. Där vattenspegeln st…