bruin.se
Bättre och bättre
Måndagmorgon. När jag släpper in katten hör jag en hammares bankande från någon arbetsplats i närheten. Hantverkarna börjar kl 7, hatten av för dem, men jag är inte lika stursk. Jag unnar mig att i…