bruin.se
Tampas med trassel
Snart ska Munin riggas. Jag har allt. Jag borde minnas hur jag gjorde sist gång, då för två somrar sedan. Eller så borde jag veta hur jag ska göra. Vilken tamp som ska sitta i vilket block. Dimensi…