bruin.se
Den sista värmen
Varma dagar. Väldigt varma dagar. Fuktigt och disigt och varmt. Underbart och oroande. Skärande vackert, tungt och drömskt. Dagar då man upplevde det som att kliva in i en annan verklighet, en anna…