bruin.se
Väderkäppar
Det blåser. Det regnar. Det blåser mera. Jag är frustrerad. Jag vill rigga nya masten. Jag vill och vill. Men det är så många småmoment, som behöver ske i samarbete med andra, och som är dess…