bratislavafotogenicka.eu
Uzávierka prihlášok na Vianočné trhy pre mimovládne organizácie: 11. októbra 2019
Hlavné mesto dnešným dňom spúšťa výzvu na zapojenie mimovládnych neziskových organizácií do vianočných trhov na Hlavnom a Františkánskom námestí, za účelom priblíženia dobročinných aktivít v kontexte Vianoc Bratislavy návštevníkom trhov. Mimovládne neziskové organizácie sa môžu zapojiť do vianočných trhov na obdobie od 22. novembra do 22. decembra 2019. Stánky pre neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie, […]