bratislavafotogenicka.eu
Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR 2017
Divadlo bez domova pozýva na Medzinárodný festival bezdomoveckých divadiel ERROR. Je to jediný festival v Európe zameraný na divadlá, v ktorých hrajú ľudia bez domova a inak sociálne vylúčení či znevýhodnení ľudia. ERROR vytvára priestor, kde môžu divadelné zoskupenia pracujúce s marginalizovanými skupinami obyvateľstva prezentovať širokej verejnosti originálne divadelné inscenácie, filmy a hudobné produkcie, zviditeľňuje sociálne témy, ktorým […]