bratislavafotogenicka.eu
Dni Prahy v Bratislave
Hlavné mesto Praha za podpory hlavného mesta SR Bratislavy organizuje podujatie, počas ktorého uvidíte divadelné predstavenia Festivalu pražských divadiel, klubový večer, koncert a výstavy českej dokumentárnej fotografie a filmového plagátu. 28.11.2016 19:00 / Teatro Wüstenrot Požitkáři