bratislavafotogenicka.eu
Čs. armáda začala v noci so samotným obsadzovaním mesta
Historický kalendár