brand-e.biz
Stores go farming
John Lewis puts LettUs Grow farms in stores