boz.sk
VISION ZERO - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Pracovné úrazy a choroby z povolania nie sú určené ani osudom, ani nevyhnutnosťou – vždy majú príčiny. Vybudovaním silnej kultúry prevencie je možné tieto príčiny odstrániť a zabrániť pracovným úrazom, škodám a chorobám z povolania. „Vision Zero“ je transformačný prístup k prevencii, ktorý integruje tri dimenzie bezpečnosti, zdravia a blahobytu na všetkých úrovniach práce. KonceptRead More