boz.sk
V prekúrených miestnostiach sa ľahšie šíria virózy, nastavte si teploty optimálne - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Výskyt viróz sa častokrát mylne pripisuje iba chladnému počasiu, avšak ich šíreniu sa darí aj v príliš prekúrených miestnostiach. Ochorieť možno ľahko aj pri vystavení sa prudkým zmenám teplôt, ktoré pôsobia na organizmus pri prechode z exteriéru do interiéru a opačne. V teplých priestoroch sa všeobecne sústreďuje viac vírusov a baktérií. „Počas zimných mesiacov jeRead More