boz.sk
Pozor na nelegálne zamestnávanie - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Inšpektori práce vykonali kontrolu na stavbe diaľnice V stredu 03. júla 2019 Inšpektorát práce v Žiline zorganizoval v súčinnosti s Oddelením cudzineckej polície Policajného zboru Žilina, pracovisko Kysucké nové Mesto a Obvodným oddelením Policajného zboru v Čadci kontrolu zameranú na odhaľovanie porušovania zákazu nelegálneho zamestnávania na stavbe „Výstavba úseku diaľnice D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec“.Read More