boz.sk
23.05.2019 Kurz prvej pomoci - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje kurz prvej pomoci určený pre autoškoly, zamestnancov malých, stredných ale aj veľkých podnikov, pre zamestnancov úradov, bánk a iných inštitúcií, ktorých zamestnávateľ je v zmysle § 8 Zákona 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci povinný pravidelne školiť zamestnancov v poskytovaní prvej pomoci. Na kurze naučíme Vašich zamestnancov potrebné znalosti a zručnosti pre poskytovanie prvej pomociRead More