boz.sk
21.03.2019 - Kurz prvej pomoci (Bratislava) - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Potrebujete absolvovať Kurz prvej pomoci? V marci organizujeme kurz prvej pomoci v Bratislave. V prípade záujmu vyplňte prihlášku. Kurz prvej pomoci sa uskutoční 21. marca 2019