boz.sk
20.11. - 21.11.2018 Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť BOZPO Vás pozýva na: Kurz kuričov, výchova a vzdelávanie osôb na obsluhu kotlov. Termín: 20.11. – 21.11.2018 Cena: podľa príslušnej triedy obsluhovaného kotla Miesto: Sídlo spoločnosti BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, 971 01 Prievidza Kontaktné osoby: Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk Mgr. Róbert Šujan Vedúci oddelenia školení a kurzovRead More