boz.sk
10.04. - 12.04.2019 Kurz elektrotechnikov § 21 až § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. organizuje v dňoch 10.04. - 12.04.2019 Kurz elektrotechnikov § 21 až § 24 Vyhlášky č. 508/2009 Z.z. Pre viac informácií nás kontaktujte: skolenia@boz.sk