boz.sk
07.05.2019 – 09.05.2019 Základný kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení - BOZP, PZS, OPP, OOPP, Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
Spoločnosť BOZPO, s.r.o. Vás pozýva na Základný kurz obsluhy vybraných stavebných strojov a zariadení. Termín: 07.05.2019 – 09.05.2019 Čas: od 8:00 hod Miesto: BOZPO, s.r.o., Ciglianska cesta 3C, Prievidza Kurz sa otvára podľa záujmu. Kontaktné osoby: Ing. Michaela Antalová Manažérka školení a kurzov mobil: +421 948 328 196 email: michaela.antalova@boz.sk