bosniaks.info
Goti, memorandum A. Hitleru i bosansko autonomaštvo
U novembru 1942.godine u režiji “Narodnog odbora” vođi Reicha, Adolfu Hitleru, upućen je memorandum kojim se objašnjava položaj Bošnjaka u NDH i traži pomoć u odbrani stanovništva i stv…