borjeson-info.com
Vad skall jag skriva om? Välj poesi eller vetenskap!
Känslor och egna erfarenheter är guld att förmedla. Finns det forskning, måste den fram Poesi Vad är poesins främsta uppgift? Jo, att spegla eller att återskapa en känsla. Känslor och egna erfarenheter ljuger inte. De känslor som kunder har eller får av produkten är det bästa värde som går att förmedla. Men även de känslor som