borjeson-info.com
Kundens timing är alltid perfekt
Nätet blir större hela tiden. Många är rädda för att inte hänga med. Andra har faktiskt redan gett upp. Och varför inte? Den digitala marknadsföringen kan irritera snarare än inspirera. Ingen kan konsumera allt, ens om de skulle vilja. Nyhetsbrev på e-post… vem kan läser på sin höjd fem - sex om dagen? Vem följer uppdatering