bonnierhealthcare.se
Västra Götalandsregionen storsatsar på kunskapsstödet Medibas
Nu får all personal inom den offentligt drivna vården i Västra Götalandsregionen tillgång till kunskapsstödet Medibas. – Jag kan lita på att mina medarbetare får tillgång till evidensbaserad kunskap och kan uppdatera sig snabbt, säger Gudrun Greim, verksamhetschef Närhälsan Online i Västra Götalandsregionen. Tidigare har omkring hälften av Närhälsans vårdcentraler haft tillgång till Medibas.