bonnierhealthcare.se
Försäkringskassan upphandlar kunskapsstödet Medibas
Nu kommer försäkringsmedicinska rådgivare hos Försäkringskassan få tillgång till kvalitetssäkrad och uppdaterad medicinsk information via kunskapsstödet Medibas. – Det kommer underlätta. Det går att hitta behövlig information lättare och fortare, säger Attila Molnár, försäkringsmedicinsk rådgivare hos Försäkringskassan. Försäkringskassan har genom en upphandling köpt in kunskapsstödet Medibas till samtliga försäkringsmedicinska rådgivare inom myndigheten. Under