bonnierhealthcare.se
Patienter vill ha tillförlitlig och personligt anpassad information
Det finns en stor potential i pålästa patienter. Om hälso- och sjukvården på riktigt skulle göra patienter delaktiga i sin egen vård skulle samhället spara både resurser och öka livskvaliteten hos patienterna, det konstaterade Isabelle Cehlin och Besima Aho under seminariet Patienten äger! på Vitalis. Det digitala informationssamhället har utmanat maktbalansen i hälso-