bonnierhealthcare.se
Föreläsning: Patienten äger! på Vitalis 2019
Patienter vill ha mer inflytande och kontroll över sin egen hälsosituation, men hur långt bör utvecklingen gå? Och hur ska vårdgivarna hänga med i utvecklingen? Det är några av de frågorna som Bonnier Healthcare belyser under sin föreläsning på Vitalis, Nordens största eHälsomöte, den 22 maj 2019. Ökad patientmakt är något som kommit