bonfire.fi
Tarinallistaminen B2B-markkinointiviestinnän keinona
Tarinallistaminen B2B-markkinointiviestinnän keinona on yllättävän vähän käytetty muualla kuin kuluttajabrändimainoksissa. Kuuntele Eminen Vaikuttava Työnantajabrändi -podcastin jakso 105 Soundcloudissa.