bondora.com
Veebruaris nõuti võlamenetluse kaudu sisse üle 200 000 €
Me loodame, et kui me saame kõik võlajuhtumite avaldused automaatselt kohtule edastada, siis tõuseb taastumismäär kohtutäituri etapis kõikide riikide hulgas kõige rohkem. 2018. aasta veebruaris nõuti võlamenetluse kaudu sisse 202 026 €.