bondora.com
Valdkonna uudised ja mainimised aprillis - Bondora blog
Suurenenud regulatsioon Hiinas, sisseränne Suurbritannias ning uudised Bondorast