bondora.com
Kohtutäituri etappi jõudis 7% rohkem võlajuhtumeid – Ülevaade võlamenetlusest
Juunis 2018 suurenes etapis „Kohtutäitur töötab selle nimel, et nõuda laenuvõtja võlgnevused sisse tema sissetulekutest ja varadest” olevate võlanõuete arv 6,78% (+422). Teisisõnu on nüüd enamik selles etapis olevatest võlanõuetest nii kaugel, et hakkavad investoritele rahavoogu tekitama.