bondora.com
Fintechi raamlepingud, ühekordsed pangakaardid ja terrorismi rahastamine
Seepärast on finantssektoril oluline areneda nii, et see soodustaks majanduskasvu, innovatsiooni ja piiranguteta regulatsiooni erinevate sektorite vahel.