bohuszila.eu
Prečo opustiť zónu komfortu a čo to vlastnej je ? - BohusZila.eu
Zóna komfortu predstavuje zaužívané a pravidelné veci. Veci ktoré robíme pravidelne a stále rovnakým postupom, cestou. Prečo to meniť ? Čo mi to prinesie ? Po prvý krát som mal možnosť vystúpiť na stretnutí Slovenských Toastmasters. Je to stretnutie ľudí ktorý si trénujú rečnícke a vodcovské zručnosti. Konalo sa 100.stretnutie a ja som mal príspevok …