bohuszila.eu
Pád Rímskej Ríše - vidíš podobnosť ? - BohusZila.eu
Ekonomická, sociálna a etická kríza už tu raz bola. Týkala sa Rímskej Ríše, ktorá následne skolabovala. Rímska ríša bola od 8 storočia pred n.l. až do 5-6 storočia n.l. Dnes máme ekonomickú, sociálnu a etickú krízu v celosvetovom merítku. Ako to skončí ? Alebo je to začiatok ? Ďalej je napísaných 20 dôvodov pádu Rímskej …