bohuszila.eu
40 žiadostí obchodníkov a ani jeden vhodný? - BohusZila.eu
Mali ste už takúto skúsenosť? Zadali ste inzerát a Vám sa zaplnil email žiadateľov o prácu? Teraz ich začnem čítať, skúmať, či vyhovujú mojim požiadavkám! Vyberám, vyhodnocujem a porovnávam. Triedim, pozerám, až ma hlava bolí. Niečo podobné som robil aj ja, a to som každého ešte pozval a sedel s ním! To čo prišlo po …