boekboek.com
Les 6: 6 Dooddoeners bij het schrijven - BoekBoek Uitgeverij
De zes grootste dooddoeners zijn: te lange zinnen, tik-en zetfouten, woordherhalingen, dt-fouten, gebruik van woorden in een verkeerde betekenis en stopwoorden. Te lange zinnen vertragen het verhaal, bemoeilijken het begrijpen van de tekst en vermoeienLees verder