blogsudo.com
Những dấu hiệu bạn chỉ là đồ chơi tình yêu - BlogSudo
Người ấy có xem bạn là tình yêu của đời mình hay chỉ là một món đồ chơi khi buồn thì đến, vui thì