blogerfest.com
TOP 15 prečica (hotkeys) za laptop/PC korisnih za blogere | BLOGER FEST
Svi znate kako je imati nekog prijatelja ili kolegu čije kompjuterske veštine čine nas kao neadretalce kad je internet skills u pitanju, blogere
BLOGER FEST