blogerfest.com
Intervju sa Stefanom Radovićem | BLOGER FEST
Smatram da treba što više ljudi širti poruku KOLIKO JE OVAJ SVET PREDIVNO MESTO ZA ŽIVOT. Možda bi na taj način više čuvali jedni druge i sam u planetu.
BLOGER FEST