blogerfest.com
Blog radinica: blog for business | BLOGER FEST
Na prošloj blog radionici tema je bila “Blog for business”, učili smo kako da blogovanje pretvorimo u stalni posao. Uspešan bloger mora biti uporan
BLOGER FEST