blog.yenikan.com.tr
Logo e-İrsaliye ile Dijital Dönüşüm Devam Ediyor
E-İRSALİYE NEDİR? Kağıt irsaliyenin elektronik ortamda, aynı nitelik ile düzenlenmiş hali olan e-İrsaliye, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile yürürlüğe girmiş olan bir uygulamadır. …