blog.yenikan.com.tr
e-fatura ve e-defter geçişlerinde limitler ve e-fatura geçiş tarihleri belirlendi.
e-Fatura ve e-Defter Geçişlerinde Limitler ve e-Fatura Geçiş Tarihleri Belirlendi.2019 Yılı e-fatura geçiş ciro hasılatı yeni tebliğ taslağı ile belirlendi. İlgili taslak ile 2018 veya müteakip he…