blog.yenikan.com.tr
Defter Raporu Beratları Hakkında Bilgilendirme
Defter Raporu Beratları Hakkında BilgilendirmeGelirler İdaresi Başkanlığı’nın 01.11.2018 tarihli duyurusuna istinaden 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgi…